Student Council

General Secretary

Arnav Shetty

VEDANT BHATKAR


Vice General Secretary

Kalpesh Phodkar

TEJASWINI CHAUDHARI


Treasurer

Rudra Dave

BHAVESH YADAV


Cultural Secretaries

Yash Kudalkar

JUGAL GORE

Vaibhav Goilkar

KARAN SAWANT


Creative Head

Bishop Sankhe

ADITI MONDE

Praveen Kamath

HARSHAL UTEKAR


Marketing Head

Rashmi Iyengar

SHREYAS VASOLIYA

Dharni Negandhi

DEEPRAJ CHOWDHARY


Academic Head

NIDHI-PANDEY

NIDHI PANDEY


Sports Head

Deepak Poojary

VINIT TAGARSE

Akshay Nayaka

ROHAN PARSEKAR


Documentation Head

Saniha Kumar

PRASAD SHIRWADKAR

Tanvi Samel

SHRADDHA SAHANE


Registration Head

Saniha Kumar

PRATIK GUPTA

Celebrity Head

Saniha Kumar

KAJAL BHANSALI


Hospitality Head

Saniha Kumar

APURVA GIMONKAR


Vigilance Head

Saniha Kumar

ROHAN CHACHE